Klaver erfgoedrassen

Fries-Groninger, Groninger rode klaver, Rode Maasklaver en Roosendaalse rode klaver. Hier lees je over hun historie, gebruik en teeltwijze.


Fries-Groninger

Synoniem: Inlandse witte klaver

De Fries-Groninger is het enige overgebleven Nederlandse landras van witte klaver. Het is een vaste plant met een witte bloemkleur. Witte klaver heeft kruipende stengels, waar ‘repens’ in de Latijnse naam (Trifolium repens) naar verwijst. Je kunt van de witte klaverbloemen van mei tot in de herfst genieten.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw was de Fries-Groninger nog rijkelijk aanwezig. Echter kwam rond 1970 goedkoper klaverzaaizaad vanuit het buitenland beschikbaar, en nam het areaal van zaadproductie van Fries-Groninger af. Onze oorspronkelijke witte klaver had echter een hoop voordelen ten opzichte van buitenlandse klavers. De Fries-Groninger was namelijk meer winterhard en onderscheidde zich door het zeer lage gehalte aan blauwzuur (ofwel cyanide), wat het extra geschikt maakt voor paarden en koeienvoer. Andere klaversoorten hebben een hoger gehalte van dit toxische stofje, waardoor het vee ernstig ziek kan worden. Bij toepassing van klaver voor veevoer is het daarom belangrijk na te gaan of het niet om een klaversoort met een te hoog blauwzuurgehalte gaat. Jan Medema was de laatste akkerbouwer die het ras in stand hield.Rode Maasklaver

De Rode Maasklaver is een landras dat, net als de Groninger Rode Klaver, het goed doet op klei- en zandgronden. Boeren in Huisseling (Noord-Brabant) waren gespecialiseerd in de handel en teelt van de Rode Maasklaver. Het telen en schonen van de zaden was een arbeidsintensieve gelegenheid, maar handel in het zaaizaad leverde ook wat op. Rode klaver is een tweejarig gewas waarvan de oogst in het eerste jaar bestemd was als veevoeder, en in het jaar erop werden de zaden van de bloeiende bloemen geoogst.

Groninger Rode klaver

De Groninger Rode klaver is een landras dat is ontstaan door natuurlijke selectie vanuit de Roosendaalse rode klaver rond 1924. Het is een wintervaste klaver die het goed doet op de klei- en zandgrond.


Roosendaalse rode klaver

Deze rode klaver werd vooral op de zandgronden in West-Brabant geteeld, rondom Roosendaal. Het is een vroege bloeier. Samen met de Rode Maasklaver stond de Roosendaalse rode klaver al in 1919 in de prijs-courant van Sluis & Groot, te Enkhuizen.

Algemene teeltspecificaties voor klaver

Teelt Volle grond, meerjarig
Type Witte en rode klaver, groenbemester en veevoer
Zaaitijd Maart, april