Mansholt's Hamburger koolzaad (v.a. 1895)


Groeit daar koolzaad of raapzaad?

Koolzaad is ontstaan uit een kruising tussen Brassica rapa (raapzaad) en Brassica oleracea (kool). Koolzaad en raapzaad zijn lastig uit elkaar te houden, maar het onderscheid kan worden gemaakt doordat koolzaad wat later bloeit en de knoppen van de ongeopende bloemen zitten wat hoger. In de Middeleeuwen werd het gewas al gegroeid en was in die tijd de voornaamste bron van lampolie. Koolzaad kan ook als honing gewas worden gebruikt, met als nadeel dat koolzaadhoning snel kristalliseert, waardoor het moeilijk smeerbaar wordt.

Zaden van Hamburger firma

Mansholt’s Hamburger koolzaad is een winterkoolzaad, dat in 1895 is geselecteerd uit handelszaad van Hamburger firma en werd in 1899 gekweekt door R.J. Mansholt, te Westpolder (Groningen). Op de klei in het noorden van Nederland werd al vanaf de 18e eeuw tot halverwege de 20e eeuw duizenden hectares aan koolzaad geteeld. De lage kosten van het zaaizaad en het weinige onderhoud dat nodig was tijdens de teelt maakte dat dit gewas populair was om te groeien. Bovendien paste het prima in wisselteelt om de bodemstructuur te verbeteren, bijvoorbeeld na de teelt van wintergerst, winterrogge of vroege aardappelen. Tegenwoordig wordt koolzaad nog steeds toegepast om als groenbemester in te zaaien tussen teelten, voor stikstofbinding en onderdrukking van onkruidgroei.Ras eigenschappen

Mansholt’s Hamburger koolzaad geeft een relatief kort gewas, met bloemen die lichtgeel van kleur zijn. De zaden zijn klein, maar er kan wel een goede opbrengst worden behaald. In 1932 stond Mansholt’s Hamburger koolzaad op de Negende Beschrijvende Rassenlijst, waarin werd vermeld dat in die tijd het ras algemeen geteeld werd (3e bovenstaande afbeelding).

In augustus kan er worden gezaaid, waarna het gewas overwinterd en in het daarop volgende jaar bloeit tussen april en juni. Eind juli tot begin augustus kan het koolzaad worden geoogst. Het gedroogde gewas kan als strooisel voor vee worden gebruikt.

Teeltspecificaties

Kooltype Winterkoolzaad
Teelt Volle grond
Zaaitijd Augustus
Plantafstand 60 zaden/m2
Oogsttijd Eind juli tot begin augustus