Minister Ruys (v.a. 1925)


Synoniemen: Minister Ruys


Charles Ruijs de Beerenbrouck

Minister Ruijs is een zomergerst die door de landbouwhogeschool te Wageningen is veredeld. Het ras is vernoemd naar de Nederlandse politicus Charles Ruijs de Beerenbrouck (1873 – 1936). Hij was voorzitter van de ministerraad en daarnaast minister van Binnenlandse Zaken. Hij stond bekend om emancipatie van katholieken en stichtte de Sint-Vincentiusvereniging op voor de armen en zieken. Er zijn vele straten en lanen naar hem vernoemd, en zo ook deze zomergerst.

Het gewas van Minister Ruijs is fors, laat opschietend en ietwat later rijpend, in vergelijking met andere zomergerst rassen. De aar is breed, met grote korrels. Bij rijping kunnen de halmen wat gaan knikken, wat in 1925 het geval was volgens de Beschrijvende Rassenlijst van dat jaar.Teeltspecificaties

Graansoort Gerst
Type en groeiwijze Zomergerst, Tweerijig
Korrelkleur en vorm Breede aar en grote korrel
Lengte 0.6 - 0.8 meter
Zaaitijd Maart t/m mei
Oogst Juli t/m september, na afrijping korrel