Erwt - Hendrikspeul

Hendriks is een vroege rijspeul. Het ras is overwegend tweepeulig, met peulen van 7-8 cm lang met recht tot zwak gebogen vorm en afgeronde stompe top. Consumptiekwaliteit is goed mits op tijd de peul op tijd geoogst wordt. Zodra de peul iets ouder wordt, vormt ze direct een taaie perkamentlaag en kookt dan moeilijk gaar. Het gewas is tamelijk grof gewas. De oogst is middelmatig laat en productief.

Teeltspecificaties

Type Rijspeul
Groeiwijze Langstro, rijs
Teelt Volle grond
Zaadkleur en -vorm Klein, rond, glad, geel
Zaaitijd Maart
Oogst Hele peul, onrijp stadium