Erwt - Grote grauwe stamcapucijner

Synoniemen: Grote Grauwe Stam

Grote Grauwe Stamcapucijner is een halfhoge (80-90 cm hoog) kapucijner die door particulieren als doperwt geteeld werd. De peulen zijn kort (6-7 cm) en breed, en bevatten 5 erwten. De zaden zijn gedeukt, grauwbruin en hebben een zwarte kiem (hilum).

Het ras heeft van 1943 tot 1948 op de Nederlandse rassenlijst voor groentegewassen gestaan met de vermelding dat het vooral door particulieren geteeld werd. Volgens de beschrijving zouden de zaden gespikkeld moeten zijn; dit is niet het geval met deze kapucijner. De verdere beschrijving komt wel overeen.

De Grote Grauwe Stamcapucijner die het CGN aanbiedt komt uit de collectie van het voormalige Stichting voor Plantenveredeling, die het in de 1940’s gekregen heeft van de toenmalige Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Groenten, nu NAK tuinbouw.

Teeltspecificaties
Type Kapucijner
Groeiwijze Stam
Teelt Volle grond
Zaadkleur en -vorm Grauwbruin met zwarte kiem, gedeukt
Zaaitijd Maart
Oogst Zowel in onrijp als rijp stadium